Infocentrum

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM TURNOV


Regionální turistické informační centrum Turnov je spolu se Synagogou Turnov a hradem Valdštejn součástí organizace Turnovské památky a cestovní ruch, příspěvkové organizace Města Turnova.

Co Vám nabízíme?

Turistům a návštěvníkům regionu:

Pořadatelům kulturních a sportovních akcí:

Majitelům ubytovacích a stravovacích zařízení a ostatním subjektům v cestovním ruchu: