Historia

Náměstí Českého ráje, autor: Muzeum Českého ráje

Miasto Turnov zostało założone około 1250 roku przez Jarosławai Havla z rodu Markvartic. Leżynadrzeką Izerą, w miejscu, w którym równiny przekształcają się w pagórkowaty teren. 

Już od samego początku rozwijała się tutaj tradycja rzemiosła i handlu, a miasto zaczęło rozkwitać. W XV i XVI wieku mieszkańcy otrzymali ważne prawne i gospodarczeprzywileje, zaraz potem w centrum miasta nastąpiła budowabudynku ratusza. Przez Turnov przebiegał stary szlak handlowy i miasto stało się ważnym węzłem komunikacyjnym, który istnieje do dnia dzisiejszego. 

Do obszaru Turnova należy od niepamiętnych czasów produkcja klejnotów i obróbka kamieni szlachetnych.Już znaleziska narzędzi z czasów prehistorycznych wskazują na obróbkę kamieni. Do najważniejszych wykopalisk należy teren zbocza góry Kozákov –najwyższej góryCzeskiego Raju. Według kronikarza Václava Hájka z Libočan piękno kozákovskich kameni doceniałsam cesarz Karol IV., który"kazałszukaćpod Karkonoszami jaspisy do swoich kaplic."

Za złoty wiek turnovskiegorękodzieła artystycznegojest uważany XVIII wiek, kiedy to rzemieślnicy zajęli się obróbką czeskiego granatu. Wraz ze wzrostem zainteresowania kamieniami szlachetnymi wzrosło zainteresowanie tą dziedziną. Dlatego też w 1884 roku została założonaspecjalistyczna szkoła obróbki metali i kamieni, dziś Średnia szkoła przemysłu artystycznego.


Wytworzono 22.10.2019 6:57:37 | przeczytano 2836x | ernest
load