Hamr na Jezere

Hamr na Jezeře, 471 28

Formacja skalna Divadlo jest zabytkiem o całkowitej powierzchni ok. 2,5 ha.

Piaskowcowe skały tworzą tu szereg form powstałych w wyniku selektywnego procesu wietrzenia i denudacji piaskowców. Najciekawsza jest skalna brama i niezwykłe żelaziste impregnacje wietrzejące jako grube rury z powierzchni piaskowców. Występują tu też otwory i półki skalne. Na szczytowych platformach zachowały się reliktowe bory z jemiołą pospolitą

Fotogalerie

load