Zamkowa ścieżka naukowa Turnov - Hrubý Rohozec

Ścieżka edukacyjna prowadząca z centrum Turnova na zamek Hrubý Rohozec.

Długość trasy: 3,5 km

Liczba przystanków: 7

Przebieg trasy: Turnov, plac Czeskiego Raju (náměstí Českého ráje) - dawna huta Paclta (Pacltova huť) - Metelkovy sady - folwark Dlaskův statek w Dolánkách - brama zamku Hrubý Rohozec

Opis trasy: Ścieżka o długości 3,5 km zaczyna się w centrum Turnova, dalej prowadzi przez park Metelkovy sady aż do Izery (skręt na folwark Dlaskův statek), a stąd - do zamku Hrubý Rohozec. Jest poświęcona nie tylko kulturze i historii, ale również - przyrodzie. Drukowany przewodnik dostępny w Miejskim Centrum Informacyjnym Turnov.

 

Ścieżka zaczyna się w centrum Turnova i prowadzi przez ulicę Skálova ulice, która w XIX wieku była korsem do parków podmiejskich, przez park Metelkovy sady zmierza do Izery (odgałęzienie koło gospodarstwa Dlaskův statek) i stąd do pałacu Hrubý Rohozec. Jest poświęcona nie tylko kulturze i historii, ale również przyrodzie. Drukowany przewodnik jest do dyspozycji w Miejskim Centrum Informacyjnym Turnov.

Turnov

Turnov jest uważany za centrum Czeskiego Raju i jest punktem wyjściowym wielu pieszych i rowerowych tras turystycznych. Miasto założyli w połowie XIII wieku Jaroslav i Havel z rodu Markvarticów. Jego historia jest związana z wybitnymi rodami szlacheckimi, które w okolicy wybudowały swoje siedziby, na przykład gród Valdštejn czy zamek Hrubý Rohozec. Stopniowo miasto rozwijało się w znaczące centrum handlowe i rzemieślnicze. Szlifowanie kamieni szlachetnych i unikalna produkcja biżuterii z czeskich granatów wsławiły Turnov na całym świecie. Wyjątkową okazją do poznania Turnova i całego regionu są ekspozycje Muzeum Czeskiego Raju.

Kościół św. Franciszka z Asyżu

Kościół św. Franciszka wybudował w połowie XVII wieku Maximilian von Waldstein. W latach 1707 i 1803 obiekt został dwukrotnie zniszczony przez ogień. Swoją dzisiejszą postać uzyskał w wyniku ostatniej przebudowy w latach 1803–22. Fasadę kościoła zdobi portal z kamiennym herbem rodu Waldsteinów a w niszy nad nim można zobaczyć posąg św. Franciszka z Asyżu. Podczas wakacji, w czerwcu i sierpniu, zazwyczaj w każdy poniedziałek odbywa się zwiedzanie turnovskich kościołów i można obejrzeć nie tylko kościół św. Franciszka, ale również świątynię Narodzenia Panny Marii lub kościół św. Mikołaja.

Muzeum Czeskiego Raju Turnov

Ekspozycje Muzeum Czeskiego Raju są wyjątkową okazją do poznania Turnova i całego regionu. Od 1886 roku muzeum gromadzi dokumenty o bogactwie przyrody Czeskiego Raju i jego historii kulturalnej. Unikalne ekspozycje są poświęcone kamieniom szlachetnymi biżuterii. Uzupełniają je działy poświęcone archeologii, historii i etnografii. Stałą ekspozycję tworzy też unikatowy panoramiczny obraz Mikoláša Alša „Pobití Sasíků pod Hrubou Skálou”, który ma wymiary 8,5 x 10 m i pochodzi z 1895 roku. Na terenie muzeum wybudowano Dom Kamieniarski. Jest on kopią domu nr 19 z początku XVIII wieku, który do kwietnia 1973 roku stał na rogu dzisiejszego placu Havlíčkovo náměstí i ulicy 28. října. Dzięki realizacji tego projektu powstał tzw. „żywy” dom, oferujący pokazy historycznych rzemiosł – złotnictwa i jubilerstwa, które mają w regionie wieloletnie tradycje.

Huta Pacltova huť

Pacltova huť jest ostatnim zachowanym budynkiem z całej dzielnicy miasta zwanej Sklenařice, która została rozebrana przed budową nowej szkoły biżuterskiej w 1908 roku. Huta szkła – prosty, graniasty budynek z dwuspadowym dachem i potężnym murowanym kominem do odprowadzania spalin z pieca wybudowano pod koniec XVIII wieku w miejscu fosy przy murach miejskich, gdzie służył do wypalania masy szklanej aż do 1864 roku. Prowadził ją Antonín Paclt (1800–1864), największy turnovski eksporter masy szklanej, wyróżniany na wystawach światowych w latach 1845–1855.

Parki Metelkovy i Rývovy sady

Powstanie turnovskich parków jest związane z dwoma podmiotami – z Towarzystwem Upiększania Miasta i Miejską Kasą Oszczędnościową. Na parceli zwanej Harfa założono park, który został udostępniony dla publiczności przy okazji okręgowej wystawy etnograficznej w kwietniu 1983 roku. Największe zasługi położył ten, którego nazwisko dziś park niesie, nauczyciel i dyrektor turnovskich szkół Václav Rýva. Po 1920 roku do tej działalności upiększającej miasto dołączyła Miejska Kasa Oszczędnościowa. Zakupiła posesję Šetřilovsko i rozszerzyła parki miejskie o następną część, która dziś nosi nazwę Sady Metelkovy. Nazwę zawdzięcza PhDr. i RNDr. Jidřichowi Metelkowi, geografowi, pedagogowi i posłowi ziemskiemu.

Gospodarstwo Dlaskův statek

Gospodarstwo jest typowym przykładem tradycyjnej architektury ludowej turnovskiego typu z końca XVIII wieku. Obiekt tworzy samodzielną jednostkę otoczoną drewnianym belkowym ogrodzeniem z dwoma bramami – górną murowaną z drewnianą dzwonniczką i dolną drewnianą. Z pierwotnych zabudowań na terenie gospodarstwa zachowała się zrębowa stodoła. Częścią gospodarstwa jest rzeźba Panny Marii z 1784 roku i piętrowy zrębowy spichlerz. W gospodarstwie ma siedzibę Muzeum Czeskiego Raju, którego etnograficzna ekspozycja prezentuje, jak żyli nasi przodkowie. W gospodarstwie Dlaskův statek regularnie odbywają się imprezy, takie jak Karnawał, jarmarki wigilijne i wielkanocne itd.

Dolina rzeki Izery

Ciek wodny o długości około 165 km jest najważniejszym prawostronnym dopływem Łaby, wzdłuż którego od dawnych czasów prowadziły ważne szlaki handlowe. Dolina rzeki Izery w miejscowości Dolánky należy do cennych zespołów krajobrazowych. Tereny te w 2005 roku stały się tak samo jak Czeski Raj częścią pierwszego europejskiego geoparku UNESCO w Republice Czeskiej. Panele informacyjne prezentują informacje o charakterze geologicznym regionu i tutejszej florze, włącznie z tutejszymi tak zwanymi gatunkami inwazyjnymi, których rozprzestrzenianie się jest efektem działalności człowieka.

Pałac Hrubý Rohozec

Pałac należy do dominant i najstarszych zabytków architektury Turnovska.  Jego historia sięga aż do drugiej połowy XIII wieku. Służył jako siedziba rodu Wartenbergów, Krajířów i Des Fours Walderode. Pałac państwowy Hrubý Rohozec, otoczony niewielkim parkiem angielskim, można obejrzeć w ramach trzech tras zwiedzania, prowadzących przez ponad dwadzieścia bogato urządzonych pomieszczeń, które w przeszłości służyły jako pokoje reprezentacyjne i mieszkalne członków francuskiego z pochodzenia rodu hrabiowskiego Des Fours Walderode (np. biblioteka, zielony salon, kaplica Trójcy Przenajświętszej, apartament hrabiego, korytarz myśliwski, pokój zabaw dla dzieci itd.).

 

 

Fotogalerie

load