Městská památková zóna Česká Kamenice

Česká Kamenice

Česká Kamenice, 407 21

Díky jednomu z nejzachovalejších městských historických center v severních Čechách byla na území města Česká Kamenice v roce 1992 vyhlášena městská památková zóna. Zahrnuje řadu zajímavých městských domů z období od gotiky až po secesi. Řada domů byla prohlášena kulturní památkou, náměstí bylo zrekonstruováno.

K zajímavým domům v České Kamenici patří starobylý gotický měšťanský dům s podloubím a stupňovitým štítem na rohu ulice vedoucí k zámku, empírový dům na jižní straně náměstí a zcela přestavěný gotický dvojdům na rohu ulice k Mariánské kapli.

Na severní straně náměstí stojí radnice s latinským nápisem "Palladium Civitatis" (záštita obce). Původně renesanční stavba z roku 1493 získala při přestavbě roku 1591 dva pěkné barokní štíty, které však byly zrušeny při pozdějších klasicistních úpravách.

Západní straně náměstí dominuje honosná secesní budova spořitelny se sochou rytíře nad štítem. Dříve se jí říkalo Městský dům, protože v ní dříve kromě spořitelny sídlilo ještě okresní zastupitelstvo, úřad starosty a městská knihovna.

Za Mariánskou kaplí stojí budova bývalého chudobince, k jehož stavbě dal ve své závěti podnět majitel kamenického panství hrabě Filip Josef Kinský. Patrová barokní budova s mansardovou střechou zvenku připomíná malebný zámeček. Vnitřek byl 2m vysokými dřevěnými přepážkami rozdělen na 24 komůrek, mezi nimiž byla široká chodba s kachlovými kamny.

load