Budova České spořitelny, Turnov

Turnov

náměstí Českého ráje, Turnov, 511 01

Novorenesanční stavba z roku 1906 se nachází na náměstí Českého ráje.

Základní kámen k novorenesanční budově městské spořitelny byl položen v srpnu roku 1906. Investorem se stala samozřejmě turnovská spořitelna, která už v roce 1903 vykoupila původní historický dům, zájezdní hostinec U Zlatého orla, patřící rodině Votrubcově. Z tohoto zbouraného barokního domu se zachovala jen výklenková plastika sv. Floriána, patrona hasičů, dnes umístěná ve sbírkách muzea.

Novou budovu projektoval architekt Jan Heindl, známý jako autor řady českých radnic. Monumentální moderní budova zcela změnila dosavadní proporční a dispoziční měřítko náměstí a v době svého vzniku vyvolala řadu diskusí. Dnes si bez ní turnovské náměstí už nedovedeme představit. Pozornost vzbuzuje především fresková výzdoba průčelí, vypovídající o kamenářské tradici našeho města. Autorem fresek byl ve své době velmi populární malíř Láďa Novák. Pamětní desky umístěné ve vchodu budovy připomínají zakladatele spořitelny a oběti květnových událostí roku 1945.

Fotogalerie

load