Výlet na kole údolím Jizery a kolem Klokočských a Suchých skal.

Průběh trasy:
Malá Skála * Loučky * Klokočí * Rotštejn * Rakousy * Malá Skála

Popis trasy:
Na výlet vyrazíme od Boučkova statku na Malé Skále po zelené pásové značce, trase 4099, přes Loučky a Klokočí na Rotštejn. Odbočíme podle skalního bloku vpravo a po modré pásové značce 4008 dojedeme přes Bukovinu do Záholic. Odtud se po červené pásové značce, trase 4170, vrátíme zpět na Malou Skálu.

Malá Skála
V obci najdeme řadu statků pojizerského typu (zejména v části zvané Vranové). Nejznámější je roubená a zděná usedlost zvaná Boučkův statek. V přízemí je vyhledávaná hospůdka, na půdě historická expozice a galerie výtvarného umění. Malou skálu znají zejména vodáci. V současnosti je zde nabídka několika lanových center a loděnice. Milovníci hudebních festivalů určitě znají Folkovou noc. Původně byla na koupališti ve Frýdštějně, nyní se koná v Dolánkách. Známý je i festival Benátská noc, konaný každoročně koncem července.

Suché skály
Hřeben Suchých skal o délce asi 600 m vznikl v období třetihor. Místní obyvatelé je nazývají Kantorovy varhany a horolezci Maloskalské Dolomity. Suché skály jsou chráněny již od roku 1956, dnes jsou přírodní památkou o rozloze 23 ha. Jsou oblíbeným horolezeckým terénem. Podobný útvar pokračuje na protějším pravém břehu řeky Jizery s názvem Vranovský hřeben.

Besedice
Obec Besedice je východiskem do Besednic­kých skal. V obci je několik roubených chalup. Doporučujeme nechat kolo na parkovišti a absolvovat okruh značený tímto skalním městem. Dále je několik možností občerstvení.

Besedické skály
Turistické značky nás provedou romantickým bludištěm u Kalicha a umožní nám krásné výhledy ze skalních vyhlídek do údolí řeky Jizery, k hradu Frýdštejn, na Pantheon a Ještěd. Z Vysoké skály zase naopak ke Kozákovu. V jeskyni U Kalicha se skrývá oltář s vytesaným kalichem a letopočtem 1634. Na stěnách jsou úryvky z Kšaftu J. A. Komenského a verše. Místo bývalo útočištěm nekatolíků v dobách reformace. Na skalisku na vrchu Sokol je upravená vyhlídka na Suché skály.

Klokočí
V obci zajímavá lidová architektura. Vzhledem k tomu, že obytná stavení se přimykají ke skalním stěnám, jsou v nich vytesány sklepy a mnohdy i části obytných místností.

Klokočské skály
Mírně nakloněná kra je ukončena asi 2 km dlouhou a 30 - 40 m vysokou skalní stěnou, z níž je nad obcí Klokočí vyčleněno několik samostatných věží. Přímo nad obcí Klokočí se táhne impozantní rozsedlina, zvaná Klokočské průchody. Je asi 70 m dlouhá a 15 - 20 m hluboká, široká pouze 1 - 2 m.Ve středověku tudy procházela stará kupecká cesta, po které se zachovaly kupecké značky. Na stěnách průrvy jsou mnohé nápisy staré i 150 let. Plošina je rozbrázděna řadou roklí a kaňonů. V jižní části je Roštejnský důl se zříceninou skalního hradu Roštejn.

Rotštejn
Romantická zřícenina skalního hradu v Klokočských skalách. Založen na pískovcovém bloku koncem 13. století. Husité Rotštejn v r. 1426 dobyli a vypálili. Pak byl ponechán svému osudu. Byl z větší části dřevěný, řada místností byla vytesána ve skalách. V posledních letech byl upraven vstup a dřevěné lávky a schody. Je veřejnosti přístupný.

Dubecko
Vrch nad stejnojmennou obcí s nedávno otevřenou rozhlednou vybudovanou na komunikační věži.

© Geodézie On Line 2009

load