Výlet na kole z Dolánek, kolem Ondříkovického propadání na Drábovnu a zpět.

Průběh trasy:
Dlaskův statek * Vazovec * Ondříkovice * Voděrady * Drábovna * Dlaskův statek

Popis trasy:
Z parkoviště u Dlaskova statku vyjedeme po trase 3051, přes Vazovec k Bartošově peci. Na severním okraji Voděrad projedeme neznačenou část, odbočíme vpravo a po trase 4007 projedeme pod Pantheonem, západně okolo Malé Skály, pod svahem Drábovny a údolím Jizery přes Bukovinu zpět k Dlaskově statku.

Dolánky u Turnova - Dlaskův statek
Pozoruhodný komplex budov pojizerského typu je roubený dům nazvaný podle lidového písmáka Josefa Dlaska. Dlaskův statek je jednou z nejvýznamnějších staveb středního Pojizeří. Často je považován za nejkrásnější patrovou stavbu u nás.
Dlaskův statek je přístupný veřejnosti včetně interiéru, který je dokladem způsobu bydlení v 19. stol. Základem areálu je jednopatrová budova s bohatou lomenicí a pavlačí. V hospodářských budovách je sbírka hospodářského a zemědělského nářadí. V průběhu roku zde proběhne řada doprovodných akcí. Milovníci hudebních festivalů určitě znají Folkovou noc. Původně byla na koupališti ve Frýdštějně, nyní se koná v Dolánkách.

Bartošova pec - Ondříkovické propadání
Přírodní památka v údolí Vazoveckého potoka je nejdokonalejším pseudokrasovým systémem u nás. Z 25 m dlouhé otevřené jeskyně vyvěrá vydatný pramen Vazoveckého potoka.

Drábovna
Pověstmi opředený skalní labyrint se zbytky skalního hrádku nad Jizerou u Malé Skály. Ve výklencích, tzv. pecích byly objeveny stopy osídlení z mladší doby kamenné lužické. Prochází tudy turistická značka. Úbočím mezi pěknými chaloupkami prochází traverzová silnička s pěknými výhledy do údolí Jizery a okolní skály.

Malá Skála
V obci najdeme řadu statků pojizerského typu (zejména v části zvané Vranové). Nejznámější je roubená a zděná usedlost zvaná Boučkův statek. V přízemí je vyhledávaná hospůdka, na půdě historická expozice a galerie výtvarného umění. Malou skálu znají zejména vodáci. V současnosti je zde nabídka několika lanových center a loděnice. Známý je i festival Benátská noc, konaný každoročně koncem července.

© Geodézie On Line 2009

load