Za romantikou na Sychrov

Výlet na kole na sychrovský zámek.

Průběh trasy:
Svijanský Újezd * Pěnčín * Sychrov * Soběslavice * Svijanský Újezd

Popis trasy:
Ze Svijanského Újezdu na východ po trase 3050 do Pěnčína, kde pokračujeme po trase 3049 do Čtveřína. Odbočíme doleva na trasu 14, která nás dovede až na Sychrov. Na zpáteční cestu se vydáme po trase 3044 na křižovatku cykloturistických tras východně od Vorklebic. Odbočíme vlevo a přes Soběslavice se po trase 3048 vracíme zpět do Svijanského Újezdu.

Kamení
Domek, kde se narodil dne 27. září 1865 Václav Laurin, průkopník motocyklové a automobilové výroby v Čechách, spoluzakladatel automobilky v Mladé Boleslavi.

Pěnčín
Jméno obce se poprvé objevuje v roce 1383. Obec je možno spojit s pány z Vartenberka, z Valdštejna a knížaty z Rohan. Rod pánů z Valdštejna připomíná i zlatý lev ve znaku obce, v jehož dolní polovině se nachází červené jablko, které je symbolem pěstitelské tradice, jejichž výsledky proslavily obec široko daleko. V Pěnčíně byly vyšlechtěny známé odrůdy Šampion, Rubín, Vanda a Bohemia, které se pyšní téměř každým rokem titulem „Jablko roku“.

Svijanský Újezd
První písemná zmínka o obci je z roku 1436, kdy císař Zikmund zastavil Újezd Bohuši z Kováně. Název Svijanský Újezd získala obec v roce 1937. Dominantou obce je kostelík z roku 1868 v pseudogotickém slohu. Před ním je umístěn památník padlých z let 1914 - 1918. Svijanský Újezd je znám především bohatým kulturním a společenským životem. Slavnosti Svijanského piva, pořádané vždy v červenci, proslavily obec daleko za hranici kraje.

Sychrov - zámek
Na místě dnešní osady Sychrov stávala od 14. stol. ves Dvojkov s poplužním dvorem Sychrov. Po Bílé hoře ji získal Albrecht z Valdštejna a později prodal Lamottům, kteří na místě dvora vystavěli barokní zámek s věží a kaplí, obklopený parkem. Hlavní přestavby provedli Rohanové. Sychrovský zámek je jednou z nejvýznamnějších architektur ve stylu romantické novogotiky francouzského typu u nás. V interiérech Vás zaujmou unikátní řezbářské práce a sbírky - například Rohanská galerie. Zámecký park s řadou cizokrajných dřevin patří k nejkrásnějším a nejbohatším u nás. V parku jsou i dvě novogotické stavby - Gloriet a Arturův hrádek. Můžeme zde vidět i ukázky sokolnictví. Zámek i park jsou veřejnosti přístupné. V zámku se konají i kostýmované prohlídky.
Do souboru staveb patří i vodárenská věž z r. 1891. Stejně jako zámek má novogotický vzhled, odvozený od podoby středověkých hradních věží. Je válcová, vystavěná s kyklopského zdiva, završená jehlancovou střechou s lucer­nou. Vodojem sloužil k zásobování parku užitkovou vodou, která se do něho dopravovala z Mohelky pomocí čerpadla, sestrojeného Romualdem Božkem. Zařízení je v současnosti mimo provoz.

Trávníček
Lidová architektura. Za pozornost stojí roubený Beranův mlýn s bohatou lomenicí, pavlačí a členitou odstávkou - soukromý rekreační objekt (nepřístupný).


© Geodézie On Line 2009

load