Modřišice

Modřišice, 511 01

Rybník se nachází v údolí pod zbytky hradu Kozlov.

Území přírodní památky je tvořeno mokřadní loučkou se svahovým prameništěm a rybníčkem. Zabezpečuje základní životní podmínky především pro zvláště chráněné a ohrožené druhy mokřadních rostlin a živočichů s vazbou na louku a rybník.

Pro mnoho návštěvníků je Vústra cílem vyloženě turistickým. Spolu s ní je možno navštívit i zbytky hradu Kozlov, které se nacházejí asi 200 m severně odtud. Sem z blízkých Kacanov chodil i Karel Václav Rais. Po něm byla pojmenována vyhlídka na široké údolí Jizery s městem Turnovem a okolními obcemi.

load