Jízdárna Dvůr Borčice

Všeň

Všeň 28, Všeň, 511 01

GSM:+420 603 838 615
E-mail:kone.borcice@telecom.cz
Web:www.borcice.cz
Ekologická farma Dvůr Borčice leží v blízkosti obce Všeň u Turnova v Chráněné krajinné oblasti Český ráj, nabízí dětské tábory, výuku jízdy na koni, vyjížďky do přírody a ustájení koní.

Jezdecká škola:

Pobyt s jezdeckým výcvikem je určen v době školních prázdnin (jarních, Velikonočních, letních a podzimních) mládeži a dětem, začátečníkům i pokročilým. Pod vedením odborných cvičitelů je možno během pobytu zvládnout základy nebo rozšířit své znalosti jízdy na koni a při dalších návštěvách se zdokonalovat. Výcvik probíhá za každého počasí po celý rok na dvou letních a jedné kryté jízdárně. Pro pokročilé jsou pořádány vyjížďky do krásného okolí v Českém ráji. Výcvik jízdy na koních probíhá 2x denně, vždy po jedné hodině, obvykle v družstvech podle úrovně znalostí účastníků. Celoročně dle dohody.

Prázdninové pobyty:

Období prázdnin je vyhrazeno pro děti bez doprovodu rodičů od 11 let a v srpnových turnusech po dohodě s rodiči i pro děti od 9 let, pro chlapce po celou dobu prázdnin s omezením do 14 let. O děti se starají táboroví vedoucí. Hlavní náplní pobytu je jezdecká škola, součástí jsou i práce spojené s ošetřováním koní, drobné práce na farmě a další táborové práce. Část programu je věnována seznámením s krásami Českého ráje, táborovému životu, dalším sportům a koupání.

K dispozici jsou horská kola, stolní tenis, volejbal apod.

Ubytování je zajištěno bud v budově ve čtyřlůžkových pokojích, nebo (v létě převážné) v chatách (srubech) s dvoulůžkovými pokoji. Po celý rok je zabezpečeno stravování 5x denně, teplé sprchy a splachovací WC.

Doprava:

Doprava je individuální, buď vlastními dopravními prostředky přímo na farmu, nebo veřejnou dopravou (autobus, vlak) do Turnova, odkud odvoz tam i zpět po předchozí telefonické dohodě zajistíme. Pokud není v pokynech uvedeno, nebo dohodnuto jinak, je příjezd na letní týdenní turnusy určen na sobotu od 09:00 do 11:00 hod.

Odjezd je po týdnu v pátek po obědě. U ostatních prázdninových pobytů jsou příjezdy a odjezdy určeny podle trvání prázdnin.

Cena:

V cenách za jednotlivé akce (viz přehled pobytu) jsou zahrnuty veškeré poskytované služby (jezdecký výcvik, ubytování, strava, vedení a dozor, zabezpečení lékařské péče, zapůjčení sportovního nářadí). V ceně je i úrazové pojištění kryté hromadnou pojistkou. Individuální pojištění je vítáno. Ceny pobytu jsou včetně daně z přidané hodnoty ve výši 15 %.

 Slevy:

Při účasti sourozenců obdržíte slevu 100,- Kč na každé dítě a turnus. Souběh turnusu není podmínkou.

Při absolvování více jak jednoho turnusu ve skupině L (letní tábor) pro jednoho účastníka sedmidenního kurzu se na každý další turnus poskytuje sleva ve výši 300,- Kč.

Další slevu ve výši 100,- Kč obdrží ti, kteří se zúčastnili prázdninového kurzu v minulém roce.

Platba:

Zálohu je třeba uhradit v termínu podání přihlášky podle rozpisu uvedených u jednotlivých akcí, doplatek nejpozději při nástupu dítěte na tábor a to buď bankovním převodem, složenkou nebo v hotovosti proti potvrzení. Jako variabilní symbol uveďte rok narození účastníka a číslo turnusu bez mezery (např. 2008, kde poslední číslo je číslo turnusu L1). Pokud na pobyt přispívá zaměstnavatel, odborová organizace apod. vystavíme na Vaši žádost fakturu. V případě, že platba bude poukázána firmou nebo jiným jménem než je jméno účastníka pobytu, uveďte to na přihlášce. Při složení zálohy do konce března Vám můžeme zabezpečit Vámi vybraný termín i způsob ubytování. Přihlášky i zálohy můžete posílat až do data nástupu. Při přeplnění kapacity turnusu rozhoduje datum složení zálohy, event. celé částky.

Pokud nebude platba v den nástupu dítěte na tábor připsána na našem účtu nebo vyrovnána v hotovosti, nebude dítě v žádném případě do tábora přijato.

Přihláška:

Přihlášky se přijímají na určených tiskopisech (ke stažení na našich internetových stránkách), které slouží jako kniha hostů. Na každou akci použijte samostatnou přihlášku. Na jedné přihlášce můžete přihlásit dvě osoby na stejný termín. Pokud nevyplníte požadavek na ubytování, bude účastník ubytován podle současných možností. Přihlášky můžete posílat poštou, e-mailem nebo doručit osobně. Na přihlášce uveďte způsob a datum složení zálohy, event. celé částky a vždy adresu odpovědné osoby, telefonické spojení, e-mail apod.

Rezervace pobytu:

Přijetí přihlášky potvrdíme na e-mailovou adresu odesílatele a přihlášku zaregistrujeme. Rezervace pobytu nastává okamžitě po složení zálohy. Pokud bychom nemohli vyhovět Vaším požadavkům, spojíme se s Vámi. Před nástupem na tábor pošleme pokyny s potvrzením data nástupu a způsobu ubytování. Formulář potvrzení lékaře o způsobilosti dítěte pro táborový pobyt (platí 1 rok) si můžete stáhnout na našich internetových stránkách. Prohlášení o bezinfekčnosti podepíší rodiče nebo jejich zástupci při předání dítěte.

Stornovací poplatky:

Při zrušení přihlášky do 3 týdnu před nástupem strháváme stornovací poplatek ve výši 300,- Kč, při kratším období 500,- Kč. Při pozdějším příjezdu nebo dřívějším odjezdu z vlastní vůle a při ukončení pobytu pro porušení kázně se nevyčerpaná finanční částka nevrací.

 Aktuální informace sledujete na www.borcice.cz.

 

Fotogalerie

load