Kacanovy leží 4 km jižně od Turnova, v oblasti Českého ráje. Obec má především rekreační charakter, více než třetina domů slouží k rekreaci.

Původní název obce byl až do roku 1924 Vrcha, ta se skládala z osad Vrcha, Kacanovy a Radeč. První písemná zmínka o osadě Kacanovy je z roku 1608, o osadě Vrcha z roku 1514 a o osadě Radeč pocházejí první písemné záznamy z roku 1543. Lidé se zde dříve živili především zemědělstvím a prací v lese. Z kulturních pamětihodností se v obci dochoval známý Kopicův statek s plastikami v jeho přilehlém okolí.

Vzhledem k výhodné poloze obce v prostředí Českého ráje je okolí Kacanov vhodné k turistickým výletům. Oblast je protkána sítí cyklistických stezek křižujících Český ráj i jeho blízké okolí.


Akce

21.10.2023 7:00

Českým rájem podzimem s Kacanovským Sokolem

45.ročník turistického pochodu Českým rájem. Účastníci v cíli získají diplom, odznak, k dispozici bude občerstvení, razítka. Start: Kulturní dům Kacanovy, 7:00-11:00 nebo žel. zastávka Turnov-město 7:00-9:30
Všechny akce

Fotogalerie

load