Turnovské léto 2023

Navštivte zajímavá místa a seznamte se s Turnovem a jeho okolím nevšedním způsobem. Zúčastněte se netradičních prohlídek, podívejte se pod ruce šikovným řemeslníkům, užívejte si koncerty, divadla a další kulturní pořady pro všechny malé i velké. Každý den v týdnu je pro vás připraven bohatý program.
Pondělí: Výstup na věž ZŠ Skálova Turnov, Prohlídka věžového vodojemu Ohrazenice
Prohlídka turnovských kostelů
Prohlídka hradu Valdštejn s loupeživým rytířem
Exkurze Střední uměleckoprůmyslové školy a Vyšší odborné školy Turnov

Úterý:
Den s mineralogem
Prohlídka Synagogy Turnov, bývalé židovské čtvrti a židovského hřbitova  
Prohlídka hradu Valdštejn s princeznou
Staň se zlatníkem – dětské tvořivé dílničky

Středa:
Prohlídka turnovských kostelů
Prohlídka hradu Valdštejn s loupeživým rytířem
Klasika pod sjezdovkou

Čtvrtek:
Prohlídka hradu Valdštejn s princeznou
Lezecké čtvrtky
Cílová stanice knihovna

Pátek:
Galerie Granát – prohlídka zákaznického centra Granát Turnov s loutkou krále Granáta
Za kamenem a šperkem
Večery s živou kulturou

Sobota:
Řemeslné soboty na Dlaskově statku
Večery s živou kulturou
Historickým vlakem Českým rájem a první turnovské železniční loutkové divadlo

Neděle:
Prohlídka kostela sv. Jana Křtitele v Nudvojovicích
Loutkáři dětem v atriu muzea Českého ráje

MIMOŘÁDNÁ NABÍDKA

Hrad Valdštejn:

Večerní prohlídky aneb skrytá tajemství Valdštejna
Prohlídky s hraběnkou Izabelou

Turnov:
Magický Turnov
Wranovsky Crystal – ukázka ruční výroby křišťálových lustrů
Koupaliště Maškova zahrada
Divadlo na terase KC Střelnice

Dolánky u Turnova:
Stezka za poklady Českého ráje

Brožura s podrobným programem

Fotogalerie

load