Český ráj dětem 2022

V sobotu 30. dubna se můžete těšit na již 17. ročník zahájení turistické sezóny v Českém ráji v rámci hry „Za pověstmi Českého ráje“. V letošním putování v okolí města Turnova si děti i dospělí vyzkouší své znalosti Českého ráje, setkají se s postavami z českorajských pověstí a za úspěšné splnění všech úkolů obdrží malou odměnu.

Start (8:30–11:00) bude 150 m od žst. Turnov-město (po červené turistické značce směr Valdštejn) a cíl ve Sportovně rekreačním areálu Maškova zahrada v Turnově. Zde čeká na všechny bohatý kulturní program a zajímavé atrakce pro děti. V cíli se také bude losovat o hodnotné ceny partnerů.  Celý den vyvrcholí příjezdem krále Granáta s královnou a družinou a symbolickým předáním vlády nad pohádkovou krajinou.


Trasa pochodu: žst. Turnov, město – rozhledna Hlavatice – hrad Valdštejn – Pelešany – SRA Maškova zahrada (5,5 km).
Trasa pochodu povede po značených cestách a místních komunikacích a není vhodná pro kočárky. Provoz bude koordinovat Městská policie Turnov, za což jí předem děkujeme.

K parkování využijte: Centrální parkoviště u autobusového nádraží, parkoviště U Raka nebo parkoviště u Maškovy zahrady.
Doporučujeme využít hromadnou dopravu.

Vezměte si s sebou tužku na zapisování správných odpovědí. Akce je pro účastníky zdarma. Dospělý doprovod platí při vstupu do areálu hradu Valdštejn 30 Kč.


Program:

areál Maškovy zahrady

12:00 Mažoretky ALL STARS Turnov

12:15 Bike show

13:30 Mažoretky ALL STARS Turnov

14:00 Dětský pěvecký sbor Karmínek

14:30 Příchod krále Granáta s královnou a družinou

15:00 Losování soutěžních kupónů o zajímavé ceny

16:00 Předpokládaný konec programu

hrad Valdštejn

od 9:30 Divadelní představení ZŠ Turnov Žižkova (v pravidelných intervalech)


Tato akce se koná v chráněné krajinné oblasti Český ráj na území, které spravuje státní podnik Lesy České republiky. Jsou to i Vaše lesy, chovejte se tam proto ohleduplně! Svého pejska mějte prosím na vodítku!

 

Akci pořádají Turnovské památky a cestovní ruch, příspěvková organizace, ve spolupráci s centrem pro rodinu Náruč a dalšími organizacemi.

Záštitu nad akcí převzal starosta města Turnova.

Záštitu převzal a finančně podpořil Liberecký kraj.

 

Mediálními partnery akce jsou: Český rozhlas Liberec a Turnovsko v akci.

Partneři akce:

load