Český ráj dětem - možnost stánkového prodeje

Turnov

Vojtěcha Maška 2300, Turnov, 511 01

Telefon:+484 803 042
E-mail:info@turnov.cz
Turnovské památky a cestovní ruch, p. o. ve spolupráci s dalšími organizacemi pořádají dne 30. 4. 2022 oblíbenou akci Český ráj dětem.

Touto akcí se zahajuje turistická sezóna v Českém ráji a letos proběhne již její 17. ročník. Jedná se o celodenní akci pro děti složenou z dopoledního putování po zajímavé trase a odpoledního kulturně-sportovního programu. Celá akce je pro účastníky zdarma a v letošním roce je součástí programu oslav k 750. výročí města Turnov.

Touto cestou bychom rádi oslovili všechny stánkaře, kteří by měli zájem se této akce se svým vlastním stánkem s výrobky zúčastnit. Vaše prodejní stánky by byly umístěny v areálu Maškovy zahrady v cíli pochodu v Turnově v čase 11–16 hodin. Cena za umístění stánku je 300 Kč.

Prosíme případné zájemce, aby se nám ohlásili na email: info@turnov.cz nebo se zastavili osobně v Regionálním turistickém informačním centru v Turnově, a to nejpozději do 18. 3. 2022.


load