Vydařený Den architektury

Již po čtvrté se Turnov připojil k celorepublikovému říjnovému festivalu Den architektury, který v letošním roce probíhá od 1. do 7. října. Tématem letošního ročníku byly dopravní spojnice a připomenutí architekta Jana Kotěry, zakladatele moderní architektury, od jehož narození letos v prosinci uplyne 150 let.

V Turnově byla na sobotu 2. října připravena procházka bývalou židovskou čtvrtí, kde se návštěvníci měli možnost seznámit s její historií, současností i výhledem do budoucnosti. Bohatý program začal ve 14.00 hodin v synagoze v Krajířově ulici. Jan Kotěra byl připomenut malou výstavkou jeho nejznámějších děl včetně realizovaného domu v Turnově, který navrhl pro akademického malíře Karla Vika.
Více než pět desítek návštěvníků bylo seznámeno s historií židovského osídlení v Turnově i dle pramenů čtvrté, do současnosti dochované synagogy. Připomenuty byly i Stolpersteiny – Kameny zmizelých, které se v Turnově postupně umisťují.

Starosta města Tomáš Hocke, který spolupracoval na projektu a podílel se na obnově synagogy, návštěvníky seznámil s průběhem oprav. Návštěvníci se zájmem sledovali jednotlivé fotografie z obnovy této kulturní památky. Následně arch. Václav Hájek promítl historické fotografie bývalého turnovského kina na Trávnicích. Poté již následovala vycházka bývalou židovskou čtvrtí s výkladem o jednotlivých domech v Krajířově a Palackého ulici. Účastníci měli možnost projít a seznámit se s domem židovského číslování II, dnes čp. 473, který patřil k nejrozsáhlejším objektům bývalého ghetta.

Další zastávkou bylo prvorepublikové kino na Trávnicích, hodnotná stavba z pohledu architektury, která byla dokončena v roce 1930. Kino vzniklo na místě po zbořeném bývalém židovském domě č. XVI. (čp. 488). V kině se promítalo až do roku 1990. V roce 2001 koupil budovu od města tehdejší radní Vítězslav Sekanina, ale jeho záměry se nepodařilo uskutečnit a budova chátrala. V současné době má budova nového majitele, Jindřicha Svobodu, který zde chce vybudovat muzeum automobilových veteránů. Účastníci akce měli možnost si celou budovu projít, prohlédnout si vizualizaci projektu a dozvědět se plno zajímavostí.

Poslední zastávkou byla budova městského divadla, které vzniklo již v roce 1874 jako třetí kamenné divadlo v Čechách. Divadlo bylo postaveno na přání místních ochotníků Občanskou záložnou a půjčovnou, která stavěla svou budovu, dnešní hotel Slavii. Záložna tak budovu divadla postavila ve dvoře a do divadla se chodilo přes dvůr záložny z Hluboké ulice. Starosta T. Hocke účastníky seznámil se schválenou dostavbou divadla podle návrhu arch. Josefa Pleskota.

Akce se vydařila, počasí přálo a návštěvníci odcházeli spokojeni.
Republikový Den architektury organizuje spolek KRUH pod záštitou České komory architektů.


Fotogalerie

load