Položení Kamenů zmizelých v Turnově

Ve čtvrtek 23. 9. 2021 proběhl v Turnově slavnostní pietní akt, při kterém byly poprvé v Turnově položeny Kameny zmizelých, tzv. Stolpersteiny. Pietní akt v Synagoze Turnov a následně na jednotlivých místech vedl pan rabín David Maxa.

V první etapě bylo vyrobeno celkem 32 kamenů. První kameny byly položeny v ulicích Palackého, Krajířova a Jiráskova. Jedná se o 11 kamenů, 5 kamenů bude položeno v ulici 5. května. Zbývající kameny budou položeny při dalších příležitostech.

Na každé kostce s mosazným povrchem je jedno jméno s datem narození a rok a místo násilné smrti jeho nositele v nacistickém koncentračním táboře. Nápad na takovouto připomínku zavražděných spoluobčanů měl umělec Gunter Demnig z německého Kolína nad Rýnem. Svoji myšlenku potom započal realizovat v roce 1995. První Kameny zmizelých u nás v republice byly položeny v roce 2008. Kameny jsou umisťovány před domy, kde Židé naposledy dobrovolně žili, než byli za druhé světové války transportováni a následně zavražděni v koncentračních táborech. Jak sám umělec řekl: „Aby si někdo kámen mohl přečíst, musí se před obětí sklonit“.

Podle odhadů nacisté za druhé světové války vyvraždili na 6 milionů evropských Židů. V českých zemích tehdy žilo kolem 120 tisíc osob židovského původu, z nichž se na 80 tisíc z koncentračních táborů nevrátilo.

V Turnově žilo před druhou světovou válkou na 100 Židů a jejich počet se po zabrání pohraničí v roce 1938, kdy sem přicházejí souvěrci z Liberecka a Jablonecka, navýšil na více než 500. Turnovští Židé byli 13. ledna roku 1943 odvezeni z turnovského nádraží na shromaždiště do Mladé Boleslavi a odtud transportem Cm 16. ledna do Terezína a následně 20. ledna transportem Cq do Osvětimi. Do Turnova se jich po válce vrátilo pouhých 19 přeživších.

Kameny zmizelých nejen v Turnově, ale po celém světě jsou pro nás přáním a poselstvím naděje. NADĚJE, aby už nikde nemizeli lidé jako čísla, beze jména, bez pohřbu a hrobu, jen pro jiný původ či víru…

Poděkování patří všem účastníkům a především všem dárcům, bez jejichž štědré podpory bychom nemohli dát tolik kamenů vyrobit. Osobně bych ještě chtěla poděkovat panu starostovi Města Turnova Tomáši Hockemu, panu Pavlu Jakubcovi, řediteli Okresního archivu v Semilech za pomoc dohledávat jména a potřebné údaje. Dále paní Alžbětě Ženíškové a panu Petru Kostkovi za hudební doprovod, svým kolegům v rámci organizace a především panu rabínovi Davidu Maxovi.

Informace o jednotlivých Kamenech zmizelých budou postupně uveřejňovány na webových stránkách Synagogy Turnov, kde jsou uvedení i jednotliví dárci. http://www.synagoga-turnov.cz/cs/synagoga-a-zidovstvi/kameny-zmizelych-v-turnove.html

Fotogalerie

load