Dvě ceny pro Turnov

Dvě ceny přivezla z 6. ročníku soutěže Turistpropag 2021 do Turnova příspěvková organizace Turnovské památky a cestovní ruch. Slavnostní vyhlášení proběhlo 15. července v rámci výstavy Regiony 2021 v Lysé nad Labem. Odborná porota vybírala z více než 330 přihlášených projektů.

Turistickým novinám Turnovska byla udělena Zvláštní cena poroty, ke které patřil i šek v hodnotě 10.000 Kč na inzerci dle vlastního výběru vydavatelství KAM po Česku. Cena byla udělena za přínos v oblasti památek, kultury a cestovního ruchu. Turistické noviny Turnovska byly v minulých letech oceněny druhým a třetím místem.

Další cenou bylo druhé místo za Cestomapu, na jejímž vydání se společně podílelo Sdružení Český ráj a Turnovské památky a cestovní ruch, p. o. Zpracování této mapy bylo v kompetenci Regionálního turistického informačního centra, finanční krytí na výrobu mapy zajistilo Sdružení Český ráj. Cestomapa je součástí úspěšné turistické hry Za pověstmi Českého ráje.

Získaná ocenění jsou dobrou propagací Turnova a Českého ráje i dobrou vizitkou práce a vzájemné spolupráce obou organizací.


Fotogalerie

load