Kostel sv. Matěje na Hruštici

Turnov

Hruštice, Turnov, 511 01

Kostel sv. Matěje na Hruštici, vysoko nad historickým jádrem Turnova, vznikl na místě staré kaple při tvrzi Jaroslava z Hruštice, jež předcházela vzniku města.

Ze zařízení gotického farního kostela se zachovala pouze socha sv. Matěje (dnes součást expozice Muzea Českého ráje v Turnově). Dnešní dispozice kostela už je barokní, i když z barokní řezbářské výzdoby zůstalo jen torzo – sochy dnes přemístěné do kostela sv. Mikuláše. P ůvodně gotický kostel prošel barokními úpravami v 1. pol. 18. stol. Naposledy byl kostel upraven po požáru v roce 1894.
Kostel sv. Matěje stojí uprostřed hřbitovního areálu, obehnaného zdí z pískovcových kvádrů. V severovýchodním rohu stojí jednoduchá márnice obdélného půdorysu a při střední části severního pole zdi byl zřízen vojenský hřbitov pro oběti rakousko-pruského konfliktu v r. 1866, používaný posléze ještě během I. světové války.

Fotogalerie

load