Městská knihovna Antonína Marka

Turnov

Jeronýmova 517, Turnov, 511 01

Telefon:+420 481 321 470
E-mail:info@knihovna.turnov.cz
Web:www.knihovna.turnov.cz
Městská knihovna Antonína Marka v Turnově je veřejnou městskou knihovnou, která funguje jako ústřední knihovna se čtyřmi pobočkami rozmístěnými na území města – Turnov II, Mašov, Malý Rohozec, Výšinka. Podnět k jejímu založení dal v roce 1820 římskokatolický kněz, básník a jazykovědec Antonín Marek.

Knihovna poskytuje řadu služeb:

- výpůjční služby (půjčování knih, hudby, e-knih a čteček e-knih, meziknihovní výpůjční služba)
- informační služby
- datové služby (internet)
- reprografické služby (kopírování, tisk, laminování)

V hlavní budově se nachází:

- oddělení pro dospělé
- oddělení pro děti a mládež
- multimediální studovna
- poradenské centrum zrakově postižených

Konají se zde kulturní pořady pro školy, školky a veřejnost. K dispozici je i několik počítačů s připojením k internetu. Nedílnou součástí turnovské knihovny je také Informační centrum pro mládež.

V prosinci roku 2018 byla otevřena knihovní pobočka v nově zrekonstruované části nádražní budovy v Turnově II.  Jedná se o první knihovnu, která funguje přímo na vlakovém nádraží v České republice. Pobočka slouží především obyvatelům přilehlé čtvrti a konají se zde pravidelné besedy a další vzdělávací pořady. 

Jak se naše turnovská knihovna „narodila“?

Za vším stojí nadšenec a obětavec, jehož jméno dnes nese knihovna ve svém názvu – pan Antonín Marek, páter, básník, spisovatel, propagátor divadla. Antonín Marek se významně zasloužil o šíření myšlenky národního obrození na Turnovsku. V 19. století začaly vznikat knihovny jako součást národně obrozeneckého hnutí českého národa. Staly se kromě škol nejdůležitějšími prostředky vzdělavatelské práce. Na venkově je zakládali zámožní jedinci nebo Čtenářské společnosti, které se později měnily v Besedy. A právě takové jsou počátky i turnovské knihovny, která byla založena mezi prvními v Čechách. Vznikla vůbec jako druhá venkovská veřejná knihovna krátce po městečku Radnice u Plzně. Průkopníci českého národního obrození, mezi něž patřil páter Antonín Marek, se snažili zřizovat veřejně přístupné knihovny, neboť to byla nejjednodušší a také velmi účinná cesta ke vzdělání v národním jazyce. Začaly vznikat nejdříve české knihovny soukromé, kde si mohla půjčovat širší veřejnost, dále knihovny školní a společenské. Základním kamenem pro existenci budoucí knihovny v Turnově byla knihovna společenská. Historie dnešní Městské knihovny Antonína Marka v Turnově se začala psát 27. prosince 1820, kdy napsal Marek nadšené „Prowolánj k pánům wlastencům města Turnowa“. V něm vyzývá turnovské rodáky, aby po příkladu jiných měst založili čtenářskou společnost. A tak byla založena „Společnost turnovské knihovny“, která však ještě neměla charakter spolku. Knihovna byla umístěna ve škole. Teprve časem se tato společnost měnila ve spolkový útvar Čtenářské besedy.


Fotogalerie

load