Po stopách židovství v Turnově

Naučná stezka vedoucí ulicemi Turnova pojednává o historii židovské populace ve městě a zároveň je pozvánkou k návštěvě zdejších židovských památek. I když v současné době již ve městě židovská obec neexistuje (byla zrušena v roce 1961), upomínkou na ni zůstává do dnešních dní dochovaná synagoga a židovský hřbitov, tedy místa, která si dodnes v našich představách udržela nádech tajemna a magické atmosféry.

Vydáte-li se stezkou Po stopách židovství v Turnově, čekají vás 3 zastavení. Vaše kroky nejprve povedou do Krajířovy ulice. Je pojmenována po Johance z Krajku, osvícené představitelce šlechtického rodu Krajířů a ochránkyni Jednoty bratrské, které patřilo i panství mladoboleslavské s rozvíjejícím se židovským centrem. A byli to právě Krajířové, kteří dovolili Židům usídlit se v 1. polovině 16. století v Turnově a oživit ekonomiku a obchod. Naleznete zde první dvě informační tabule naučné stezky. Jejich barva je modrá, v odkazu na židovskou náboženskou tradici a modrou šesticípou Davidovu hvězdu na izraelské vlajce.

Naučné tabule jsou umístěny v bývalé židovské čtvrti, která se tady, na levém břehu Malé Jizery, mezi ulicemi Krajířovou, Palackého a Trávnicemi začala formovat již ve 2. polovině 17. století. Zajímavostí je, že židovské domy zde postavené byly až do roku 1875 označeny římskými popisnými čísly.

Nejpozoruhodněji zachovanou stavbou ale zůstává barokní synagoga z roku 1719, která svému účelu sloužila až do druhé světové války, kdy byli turnovští Židé deportováni do Terezína a následně do Osvětimi. Od roku 1951 se její prostory na dlouhá desetiletí proměnily ve skladiště. Původní starobylý ráz památce navrátila až rozsáhlá rekonstrukce v letech 2007–2008. V současné době je synagoga ve vlastnictví Města Turnova a je využívána jako turistický cíl a pro kulturní a výstavní účely.

Za třetí tabulí naučné stezky se vydejte do Sobotecké ulice k židovskému hřbitovu. Stojí naproti hřbitovnímu domu z počátku 19. století a seznámí vás se zvyky a rituály tzv. Pohřebního bratrstva a zásadami pohřbívání Židů.

Na židovském hřbitově, který je jedinou zachovalou památkou tohoto druhu v celém semilském okrese, se nachází 560 zajímavých náhrobků a jejich torz s hebrejskými, německými, ale i českými nápisy. Nejstarší dochované náhrobky pocházejí ze 17. století, nejmladší pak z doby krátce po druhé světové válce.

Fotogalerie

load