K nejhezčím vodopádům Libereckého kraje

Bohatost vodních toků a skalnatých říčních koryt vytváří nádherné vodopády na řadě míst Libereckého kraje. Přijměte pozvání do regionů Libereckého kraje a zaposlouchejte se při svých výletech do hukotu vodopádů.

Jizerských horách vás pozveme k těm nejznámějším, a to k Vodopádům Velkého Štolpichu a k vodopádům na říčce Jedlové.

Štolpišské vodopády patří mezi nejkrásnější místa Jizerských hor. Vodopády jsou vytvářeny na potocích Malý a Velký Štolpich a najdete je v národní přírodní rezervaci Jizerskohorské bučiny nedaleko města Hejnice. Potok Velký Štolpich vytváří v horní části soutěsky několika stupňový vodopád, který je téměř 30 metrů vysoký a nazývá se Vodopád Velkého Štolpichu. V dalším úseku můžete objevit také menší vodopády a kaskády. Vodopády na říčce Jedlová najdete nedaleko Josefova Dolu, odkud vás k nim zavede 2 km dlouhá naučná stezka. Na 9 zastaveních se seznámíte s přírodními krásami zdejší rezervace, dozvíte se o vodopádech i o zdejších skalních útvarech. Nejvyšší z vodních kaskád Jedlové je vysoká 5m.

Krkonoše se můžou pyšnit hned několika nej vodopády. Jsou totiž hlavní vodopádovou oblastí v České republice, nachází se zde před dvě desítky vodopádů. Nejvyšším vodopádem nejen v Krkonoších, ale i v celé ČR, je Pančavský vodopád, který měří 148 m a nachází se 1 km jižně od Labské boudy. Samotná říčka Pančava zde stupňovitě překonává příkrou stěnu Labského dolu vysokou 248 metrů. U vodopádu je tzv. Ambrožova vyhlídka, ze které je hezký výhled na Labský důl, Kozí hřbety, Kotel a Lysou horu. Svá nej má i nejnavštěvovanější vodopád na řece Mumlavě. Mumlavský vodopád vzniklý v korytě řeky Mumlavy se nachází asi 1 km nad Harrachovem a je vysoký okolo 10 m. Z krkonošských vodopádů se řadí na první místo v objemu průtoku vody a šířce. K vodopádu se díky asfaltové cestě pohodlně dostanou nejen pěší turisté, ale i cyklisté a vozíčkáři. Nejvýše položeným vodopádem v ČR je Horní Úpský vodopád, který je také druhým nejdelším. Z dalších vodopádů za návštěvu určitě stojí Labský a Huťský vodopád nebo Kaskády Bílého Labe.

Méně turisticky známé, ale neméně krásné jsou vodopády v Bobří soutěsce, která se nachází v oblasti mezi obcemi Kravaře a Verneřice na Českolipsku. Hloubkovou erozí vody zde vznikla skalnatá rokle se stěnami vysokými až 30 metrů. Uvnitř této rokle se mezi balvany proplétá Bobří potok, vytvářející malé kaskády a peřeje, největší vodopád měří 8 m. 

K Sýkornickým (Novopackým) vodopádům u Nové Paky vás zavede 4 km dlouhá naučná stezka informující o místní přírodě, geologii a historii. Soustava vodopádů je unikátní především svým tvarem a převisem. Jednotlivé vodopády jsou vysoké 4 (Horní Novopacký vodopád) a 8 m (Dolní novopacký vodopád). Nejhezčí jsou vodopády při jarním tání sněhu.

Fotogalerie

load