Naučná stezka Pojďme za vodou

Turnov

Turnov, 511 01

Naučná stezka s názvem Pojďme za vodou je vzdělávacím a prezentačním dílem Vodohospodářského sdružení Turnov na území města Turnova. Jejím cílem je seznámit nejen školáky, ale i ostatní zájemce se základními principy vodárenství.

Stezka se snaží jednoduchou formou představit základní principy fungování vodárenství v každodenním chodu města. Zejména pro školní mládež je doplněna o vědomostní soutěž, která by měla napomoci ke zvýšení základní informovanosti o vodě - jako základní suroviny života na zemi.

Výchozí bod naučné stezky je u mateřské školy ve Zborovské ulici, odkud trasa pokračuje na Károvsko a nově zřízeným sestupem až k výletní restauraci Zrcadlová Koza na břehu Jizery. Odtud vede  podél Jizery k čerpací stanici pitné vody v Dolánkách a dále pod hruborohozeckým zámkem až k sídlu zdejšího pracoviště Severočeských vodovodů a kanalizací a.s. na Kotlerově nábřeží. Příjemná trasa měří šest kilometrů a zavede návštěvníky i do míst okolo Šlejférenských pramenů, kudy vedla jedna z vycházkových tras  na počátku minulého století.

Naučnou stezku lemují informační tabule, na kterých zájemci získají poutavou formou informace z historie a současnosti vodárenství. Také zde najdou celkem šestnáct otázek vědomostní soutěže. 

Stezka se také snaží navázat na prvorepublikovou tradici vycházek kolem města Turnova a zpřístupnit navštěvovaná území podél Jizery i z jiného směru - z Károvska. Podél trasy stezky je možno využít mnoha atraktivních zastavení - restaurace U Zrcadlové kozy, jez na Jizeře v Dolánkách, volnočasový areál a pláže u Jizery, Dlaskův statek, restaurace Ábelův mlýn, Dům přírody v Dolánkách, cyklostezky a inline stezky podél Jizery a údolím Vazovce, zahrada a zámek Hrubý Rohozec, atd.

Seznam zastavení:

  • MŠ Zborovská
  • vodojemy Károvsko
  • Šlejférenské prameny
  • Zrcadlová koza
  • most přes náhon
  • most přez Jizeru
  • čerpací stanice u vody
  • areál SčVK

Fotogalerie

load