Červený dvůr v Jenišovicích

Jenišovice

Jenišovice 59, Jenišovice, 468 33

Statek, nazývající se Červený dvůr, se nachází v obci Jenišovice a je nejnižší (318 m. n. m.) a zároveň nejjižnější částí obce.

Červený dvůr vznikl jako poplužní statek k hruborohozeckému panství v 17. století, kdy jej vlastnil šlechtický rod Des Fours Walderode. Statek byl postaven v barokním stylu s honosnou bránou zdobenou bohatě členěným portálem s pískovcovým desfourským erbem. Statek byl majetkem rodu Des Fours Walderode do roku 1945 a v roce 1952 byl tento areál včleněný do JZD Jenišovice. Barokní budovy byly však silně zdevastované a po oddělení JZD Černava budovy dále chátraly. Roku 1997 zakoupila zničený areál Červeného dvora soukromá společnost, která ho nechala kompletně zrekonstruovat. Vstupní brána i s erbem se dochovala a připomíná nám jakým umem vládli tehdejší kamenáři.

Fotogalerie

load