Okruh z Malé Skály do Turnova a zpět

Náročný výlet (černý stupeň obtížnosti) do oblasti Maloskalska a Turnovska s využitím nově vybudovaného úseku stezky Greenway Jizera.

Délka výletu: 17 km

Obtížnost trasy pro mechanický vozík: náročná, vyžaduje doprovod

Obtížnost trasy pro elektrický vozík: středně náročná

Vhodnost trasy pro kočárek: ano

Vhodnost trasy pro seniory: ano

Itinerář:

Parkoviště pod Pantheonem Malá Skála – křižovatka kaplička (1 km) – silnice Rakousy, nad tunelem (3 km) – červená cyklo Zrcadlová koza (7 km) – červená cyklo Turnov, náhon (8,3 km) – cyklo č. 17 Dolánky (9 km) – a zpět Malá Skála (17 km) po stezce Greenway Jizera. Trasu Dolánky – Malá Skála je možno absolvovat i vlakem.

MAPA


Popis trasy:

Výlet začíná na asfaltovém parkovišti na Malé Skále, kde nejsou vyhrazená místa pro vozíčkáře. Přejděte hlavní silnici a pokračujte po lávce přes řeku Jizeru po zelené značce pro pěší. Sjezd z lávky je dlouhý 3 m a prudký.

Odtud pokračujte dále po zelené pěší trase směrem na Turnov. Po 400 m se dostanete na křižovatku, kde odbočte vlevo k železničnímu přejezdu. Pokračujte po rovné asfaltové silnici až na konec obce Malá Skála, kde vás čeká stoupání do mírného kopce. Následuje rovinka a mírné klesání. Pak přichází další stoupání do mírného kopce o délce 300 m, které vás přivede do Rakous (turistický rozcestník Rakousy, nad tunelem). Dále pokračujte po červené cyklotrase, silnice klesá cca 1 km k řece Jizeře. Od rozcestí Betlémský mlýn budete stoupat do mírného kopce (délka 300 m) a pak přichází rovinka. Poté odbočte vpravo po červené cyklotrase s prudkým klesáním o délce 150 m k restauraci Zrcadlová koza.

Odtud pokračujte po červené cyklotrase k turistickému rozcestníku Turnov, náhon. V Dolánkách se napojte na trasu Greenway Jizera (cyklotrasa č. 17), která vás zavede zpět na Malou Skálu. Na trase Greenway Jizera váš čeká problematické místo s prudkým stoupáním na železniční most v Rakousích a s následujícím prudkým sjezdem. Další dva mosty přes řeku Jizeru mají pozvolné nájezdy.

 

Zajímavosti na trase a v jejím okolí:

Vranovský hřeben

Ostrý hřeben z cenomanského pískovce, který vyzdvihly obrovské přírodní síly na konci třetihor.

Zřícenina hradu Vranov-Pantheon

Jeden z nejmladších hradů této oblasti, postavený počátkem 15. století s romantickými úpravami z počátku 19. století.

Dlaskův statek

Tradiční lidová architektura Pojizeří z konce 18. století s národopisnou expozicí.

Řeka Jizera

Řeka Jizera je největším pravostranným přítokem Labe. Pramení na severu Čech u polských hranic a do Labe se vlévá u Lázní Toušeň, cca 10 km od Prahy. Koridorem řeky prochází cyklotrasa Greenway Jizera (cyklotrasa č. 17), propojující Jizerské hory, západní Krkonoše, Český ráj a Polabí s Prahou.

Malá Skála

Významné turistické centrum na břehu řeky Jizery pod Vranovským hřebenem. Možnost koupání v řece Jizeře, Boučkův statek s Maloskalskou galerií Josefa Jíry, zřícenina hradu Vranov-Pantheon, půjčovny koloběžek a lodí, sezónní informační centrum a další.

Fotogalerie

load