Putování Mariánskou zahradou

Středně náročný výlet barokní komponovanou krajinou. Z Jičína vede na vrch Veliš, do Podhradí a přes Ostružno zpět do Jičína.

Jičín –Veliš obec (po žluté – 5,1 km) – Veliš vrch (po žluté – 6,8 km) – Loreta (po žluté – 8,3 km) – Kaple Nejsvětější Trojice (po žluté – 12,4 km) – Ostružno (po žluté – 14,5 km) – Březina (nezn. cesta – 16,7 km) – Jičín (nezn. silnice – 20,1 km)

https://mapy.cz/s/pemalajuda

Jičín 

Město Jičín dosáhlo svého největšího historického rozmachu za Albrechta z Valdštejna, který z něj učinil centrum svého panství. Město si zachovalo historický ráz a je součástí evropsky ojedinělé barokní krajinné kompozice. Historické náměstí je ze všech stran lemované podloubím.

Dnes je Jičín městskou památkovou rezervací, ve které najdeme řadu historických památek, především barokní Valdštejnův zámek. V současnosti se v něm nachází muzeum a informační centrum. Zámek je propojený krytým schodištěm s kostelem sv. Jakuba Většího. Dominantu centra tvoří historická Valdická brána, ze které se nabízí krásná vyhlídka do okolí. Na opačné straně náměstí pak stojí kostel sv. Ignáce, a to v těsné blízkosti další valdštejnské památky – jezuitské koleje. V roce 2020 bylo na náměstí otevřeno nové Valdštejnovo muzeum a mincovna, kde si mohou návštěvníci vyzkoušet ražbu mincí.

Jičín je neodmyslitelně spjat s pohádkovou postavou loupežníka Rumcajse, který žil v nedalekém lese Řáholci. Navštívit lze Rumcajsovu ševcovnu, Rumcajsův svět Radka Pilaře či se vydat po Rumcajsově a Cipískově stezce. Přímo v Jičíně je možno osvěžit se na zrekonstruovaném koupališti Kníže. Ve městě se nachází řada restaurací, kaváren, hotely, penziony, obchody a další služby. Během turistické sezony je ve městě připravena řada zajímavých turistických programů, např. oblíbené prodloužené víkendy či komentované prohlídky.

Mariánská zahrada

Mariánská zahrada představuje krajinný koncept, jehož autorem a realizátorem byl na přelomu 17. a 18. století hrabě František Josef Schlik. Jedná se o barokní krajinnou kompozici sestávající z drobných sakrálních staveb, povětšinou ukrytých v lesích. Dnes k nim vedou již téměř zaniklé aleje a průseky, kudy dříve chodívala procesí.

Vrch Veliš

Na vrcholku vulkanického kopce Veliš kdysi stával mohutný obranný hrad, který byl z císařského rozkazu v roce 1658 zbořen. Dnes se z něj dochovaly pouze nepatrné pozůstatky. Přesto stojí za to na vrchol Veliše vystoupat. Najdete tam totiž zajímavou technickou památku – trigonometrický sloup z 19. století, a budete se moci pokochat pěkným výhledem na okolní krajinu, zejména na krásné panorama Jičína, na blízké vrchy Zebín, Bradu, Tábor a dále na Kozákov či Kumburk. Za dobrého počasí je možné dohlédnout až do Krkonoš.

Obec Veliš

Z historických památek se v obci Veliš dochoval barokní kostel sv. Václava, ke kterému vede venkovní schodiště se sochami světců, a sloup se sochou svatého Václava z roku 1783. Na obecním hřbitově je stojí hrobka rodu Šliků.

Loreta

Pískovcovou barokní kapli Panny Marie s tzv. Svatou chýší (replikou údajného domu Panny Marie) dal v roce 1694 postavit hrabě František Josef Šlik. Nad vstupním portálem je umístěna kartuš se šlikovským erbem a pamětním nápisem. Loreta byla netypicky vystavěna na vrcholu zalesněného kopce a na její ploché střeše se nachází vyhlídka, ze které je možné přehlédnou velký kus severozápadních Čech a původně také většinu Šlikovského panství. Loreta je společně s dalšími církevními památkami regionu součástí projektu Mariánská zahrada a pravidelně se v ní konají mše svaté.

Kaple nejsvětější Trojice

Barokní kaple Nejsvětější Trojice z roku 1620 se nachází západně od obce Ostružno. Má nezvyklý půdorys trojúhelníku s dveřmi uprostřed všech tří stran a vrcholí trojdílnou kupolí s lucernou.

Ostružno

Dominantou obce Ostružno je barokní kostel Povýšení svatého Kříže, jedna z nejvýznamnějších staveb pozdního baroka v regionu. Blízké Ostruženské rybníky jsou přírodní památkou a zajímavou hnízdní lokalitou a tahovou zastávkou mnoha ptačích druhů.

Nedaleko obce se nachází čedičový vrchol, na kterém byla v roce 1670 vystavena kaple Sv. Anny rotundového půdorysu. Celý vrch porostlý dubovou habřinou je prohlášen přírodní památkou.

Fotogalerie

load